Thư viện


Lỗ hổng hiến pháp 2013 và một thất bại của đảng trước bầu cử quốc hội 2016

Việt Nam không có dân cử, dân bầu, mà chỉ có đảng cử, đảng bầu, vì là một chế độ độc tài toàn trị, độc đảng. Trong chế độ này không người dân nào được quyền tự do bầu cử…

Đọc thêm