Thư viện


Công bố hiệp nhất Tập hợp quốc dân Việt và một phần khối 8406

Từ Huế, linh mục Nguyễn Văn Lý công bố cho hay rằng Tập hợp quốc dân Việt và một phần khối 8406 đã hợp nhất.

Đọc thêm

600 giáo sư đại học gia nhập Tập hợp Quốc dân Việt.

Tập hợp hợp quốc dân Việt đang rộng tay mời đón mọi người.

Đọc thêm

Linh mục Tađêo Nguyễn Văn Lý nói về việc thành lập Tập Hợp Quốc Dân Việt

Nhà báo Nguyễn Thiện Nhân đưa ra clip Linh mục Tađêo Nguyễn Văn Lý nói về việc thành lập Tập Hợp Quốc Dân Việt:

Đọc thêm