Thư viện


Nghệ sỹ Táo Quân: khúc nào bị cắt thì tung lên mạng internet cho bà con coi.

Khi công chiếu đêm 30 tết, họ thấy khúc nào bị cắt thì lập tức tung lên mạng internet cho bà con coi bù lỗ. Mạng xã hội muôn năm !

Đọc thêm