Thư viện


Đồng Tâm: Cảnh tượng ghê gớm như Ngày Tận Thế?

Chúng ta thử té nước theo mưa mà đoán xem diễn tiến sắp tới của cái gọi là sự kiện khởi tố người dân Đồng Tâm trong vụ việc bắt giữ người trái phép trước đây hơn tháng nhé.

Đọc thêm

Thuyết âm mưu gây rúng động: Tận thế vào ngày 29 tháng 7? Tin hay không tin?

Một tổ chức tiên tri dự báo vào ngày 29.7, Trái Đất sẽ trải qua một trận động đất toàn cầu dữ dội, đồng thời các vì sao cũng sẽ liên tục rơi xuống hành tinh xanh.

Đọc thêm