Thư viện


Đi tìm sự thật về con người muôn mặt Hồ Chí Minh (phần 1)

Dù chấp nhận hay chống đối, dù kính trọng hay khinh ghét, Hồ Chí Minh vẫn là một nhân vật lịch sử đương đại. Viết về Hồ Chí Minh, khen cũng nhiều, chê cũng lắm, thần thánh hóa cũng không…

Đọc thêm

Nhận định về Hồ Tập Chương trong tác phẩm “sinh bình khảo”

Giáo sư Hồ Tuấn Hùng là tác giả của cuốn“Sinh bình Khảo“ (“Khảo cứu về Cuộc đời Hồ Chí Minh”) được xuất bản vào năm 2008, vốn đã tốt nghiệp khoa Lịch sử của Trường Đại Học Quốc Lập Đài…

Đọc thêm