Thư viện


Shostakovich: Câu chuyện về sự hèn nhát

Dmitri Dmitriyevich Shostakovich (1906-1975

Xin coi bản dịch này như nén tâm nhang thắp trước hương hồn những người như Trần Đức Thảo, Nguyễn Hữu Đang, Hoàng Cầm, Phùng Quán… những người đã bị chế độ toàn trị bất lương đầy đọa, làm méo…

Đọc thêm

Tôi thưa Bác Hồ

Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Wikipedia

Cuốn sách đồ sộ của nhà báo Huy Đức dài hàng nghìn trang Bên Thắng Cuộc đang được bàn luận sôi nổi. Người khen cũng nhiều, người chê cũng lắm. Điều bổ ích là nó giúp cho xã hội nhìn…

Đọc thêm