Thư viện


Bản Lên Tiếng của Hội Anh Em Dân Chủ (HAEDC) về phiên toà bất công sắp diễn ra.

header logo featured

– Nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng Hiến pháp và những Tuyên ngôn Quốc tế đã ký kết. Chấm dứt đàn áp và bắt giữ tuỳ tiện những nhà hoạt động ôn hoà cho công cuộc vận động dân chủ tại Việt Nam.

Đọc thêm

Y án sơ thẩm đối với người anh hùng dân oan giữ đất Cấn Thị Thêu

### Một nguồn tin khả tín của VNTB cho biết chị Cấn Thị Thêu đã phát biểu rất hay tại phiên tòa, đại ý: “ Đảng cộng sản Việt Nam là đảng phản bội lại nhân dân và đất nước,…

Đọc thêm