Thư viện


Kinh tế Việt Nam đang tụt hậu ngày càng xa

Kinh tế Việt Nam đang tụt hậu ngày càng xa

“Kiểm điểm” nửa chặng đường phát triển giai đoạn 2011-2015, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ lo ngại: “Có dấu hiệu kinh tế Việt Nam đang tụt hậu so với các nước”.

Đọc thêm