Thư viện


Luật Báo chí Việt Nam : Tư nhân vẫn chưa được ra báo

Nhà báo Phạm Chí Dũng

Quốc hội Việt Nam hôm nay 05/04/2016 vừa thông qua Luật Báo chí sửa đổi với tỉ lệ tán thành gần 90%. Luật Báo chí mới gồm 6 chương và 61 điều, trong đó có thêm 32 điều mới, và…

Đọc thêm