Thư viện


“Thiên đường” du lịch Phú Quốc đối diện với… rác thải

Bãi rác Ông Lang đang quá tải

Thời gian gần đây lượng rác thải sinh hoạt thải gia tăng, bãi tập kết rác quá tải làm ảnh hưởng đến chất lượng du lịch và nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại huyện đảo Phú Quốc,…

Đọc thêm