Thư viện


Vì sao Công Nhân tại HCM bị bóc lột mà công nhân các tỉnh vẫn đổ về HCM như những con thiêu thân mặc cho giới chủ bóc lột

Công nhân ở Việt Nam giờ giải lao

Sau khi tiếp xúc với một số công nhân làm tại nhiều công ty, nhiều khu vực trong tỉnh thì nó lại hé lộ ra những sự thật quá phủ phàng của công ty đối với công nhân ở đây.

Đọc thêm