Thư viện


TP.HCM bắt buộc dân đóng quỹ phòng chống thiên tai

TP.HCM bị ngập úng nặng. Có thể xem đó là thiên tai?

Nam từ đủ 18 đến hết 60 tuổi, nữ từ đủ 18 đến hết 55 tuổi đều là đối tượng nộp Quỹ phòng chống thiên tai TP.HCM.

Đọc thêm