Thư viện


Bằng dỏm của đường dây quan chức Hà Tĩnh

Dân Hà Tĩnh chưa bao giờ nhộn nhịp bàn về bằng cấp của quan chức như mấy ngày gần đây. Sau đây là danh sách 10 quan chức cao cấp ở Hà Tĩnh dùng bằng dỏm, bằng giả hoặc bằng…

Đọc thêm