Thư viện


30 quán còn lại do băng nào bảo kê?

Chủ tịch TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cho hay “Khi làm Giám đốc Công an thành phố, tôi thống kê trên 180 quán bia hơi vỉa hè thì 150 quán có công an đứng đằng sau.”

Đọc thêm