Thư viện


Nguyễn Viết Dũng từ chối giải thưởng của Phóng viên không biên giới.

Trên trang cá nhân, nhà yêu nước Nguyễn Viết Dũng- tức Dũng Phi Hổ thông báo nhận giải và thông báo từ chối giải thưởng:

Đọc thêm

Liên minh các tổ chức NGO và Đảng Việt Tân phản đối việc bắt giữ tùy tiện Luật sư Nguyễn Văn Đài

Nhân tròn 1 năm Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt lần thứ nhì, một Liên minh các tổ chức NGO và Đảng Việt Tân đứng chung trong một lá thư phản đối việc bắt giữ tùy tiện Luật sư…

Đọc thêm