Thư viện


Tuần tin dân chủ số 03 – ngày 08/05/2016

Panel TTDC

Kính mời quý vị theo dõi Tuần tin dân chủ số 03, thực hiện ngày 08/05/2016. Bản tin bao gồm các nội dung chính sau đây:

Đọc thêm

Phóng sự miền trung của HAEDC ngày 29/04 – 30/04/2016

Nhiều cuộc Biểu tình nổ ra nhằm phản đối nhà máy Formosa Hà Tĩnh  đã xã thải làm huỷ diệt môi trường biển miền trung , hàng triệu người dân sống bằng nghề biển , du lịch và những ngành nghề…

Đọc thêm