Thư viện


Philippines: mặt trái của việc tìm tài trợ Trung Quốc để phát triển hạ tầng

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (giữa) và các bộ trưởng, ngày 17/7/2017.

Kế hoạch đầy tham vọng của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, xây dựng một hệ thống hạ tầng cơ sở tốn kém 167 tỉ đôla để tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế lâu dài, đặt hy…

Đọc thêm