Thư viện


Quan chức không thể xin lỗi là xong- Luật sư Lê Công Định.

Lời phát biểu gần đây về tương quan giữa quan và dân của ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, gặp nhiều chỉ trích từ công luận.

Đọc thêm