Thư viện


Công an Huế cản trở linh mục Phan Văn Lợi khi giám mục Hoàng Đức Oanh đến thăm

Công an Thừa Thiên Huế cản trở quyền tự do đi lại của linh mục Phan Văn Lợi khi giám mục Hoàng Đức Oanh đến thăm.

Đọc thêm