Thư viện


Công nhân Dụ Đức đình công: Chủ quản TQ đánh công nhân đang mang thai

Bảo vệ xịt vòi rồng vào công nhân. Ảnh: Công nhân Dụ Đức

Một công nhân cho biết, chủ quản người Trung Quốc ở Khu C – công ty Dụ Đức, đánh 1 nữ công nhân đang mang thai khi người này đang cùng với 8000 công nhân của công ty Dụ Đức…

Đọc thêm