Thư viện


Ai đã cắt xén và cố tình dịch sai bài diễn văn của Tổng thống Obama?

Dù ai đã chỉ đạo thông dịch và biên dịch ăn gian bài diễn văn của TT.Obama thì Bộ ngoại giao vẫn phải chịu trách nhiệm, cùng với tổng biên tập các tờ báo, nói riêng báo Lao Động, cần…

Đọc thêm