Thư viện


Phá khóa nhà dân để … tịch thu gà?

Phá khóa nhà dân để ... tịch thu gà?

Theo một video trên facebook chưa xác minh được nguồn gốc và thời điểm, cơ quan công quyền địa phương bao gồm nhiều công an, dân phòng, … đã phá khóa nhà dân khi chủ nhà đi vắng chỉ để…

Đọc thêm