Thư viện


Anh Ba rời bỏ chính trường để làm người tử tế

Anh Ba rời bỏ chính trường để làm người tử tế. Nhưng những gì anh Ba để lại thì nó chẳng tử tế tý nào, Vũng Áng là ví dụ chuẩn xác nhất (ít ra là đến lúc này) cho…

Đọc thêm