Thư viện


Bắc Kinh: Chất lượng không khí kinh hoàng một cách ổn định.

Dữ liệu ngày 13/06/2017 tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc ( Theo Aqicn.org).

Dữ liệu trên Aqicn.org- một website nổi tiếng về ô nhiễm không khí ( Air Pollution) tại các thành phố trên toàn cầu theo thời gian thực ( real-time) cho thấy, Bắc Kinh vừa là nơi có chỉ số ô…

Đọc thêm