Thư viện


Tình hình ô nhiễm biển miền trung 28/04/2016

Ngày 28/04/2016, ban truyền thông hội Anh Em Dân Chủ đã thực hiện một cuộc phỏng vấn về tình hình ô nhiễm biển miền trung. Kính mời quý vị xem đoạn phim dưới đây: Tin Dân Chủ

Đọc thêm