Thư viện


Đề xuất xóa nợ thuế khoảng 1.300 tỉ đồng cho doanh nghiệp nhà nước

Tập đoàn Vinashin trước đây đã thua lỗ đến 86.000 tỉ đồng. Ảnh: CTV

Đề xuất xóa nợ thuế (khoảng 1.300 tỉ đồng) cho doanh nghiệp nhà nước sẽ tạo ra tiền lệ bất bình đẳng trong doanh nghiệp.

Đọc thêm

Không thể chấp nhận chính sách xóa nợ thuế cho doanh nghiệp nhà nước

TS Đỗ Thiên Anh Tuấn - Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Theo TS Đỗ Thiên Anh Tuấn – Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, chính sách xóa nợ thuế cho DN Nhà nước làm ăn thua lỗ mà Bộ Tài chính vừa mới đề xuất là rất hồ…

Đọc thêm