Thư viện


Phó Giám Đốc Sở GD-ĐT: Bắt con em nghỉ học là vi phạm pháp luật

Trường THCS Ninh Hiệp

Liên quan đến thông tin về hàng ngàn học sinh tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội không đến lớp trong 3 ngày vừa qua, Phó Giám Đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, ông Nguyễn Hiệp Thống chỉ trích…

Đọc thêm

Học sinh Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) phản đối lấy đất trường học xây chợ

Học sinh Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) phản đối lấy đất trường học xây chợ

### Học sinh bãi khóa, tiểu thương bãi thị ở Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) để phản đối dự án lấy đất trường học làm trung tâm thương mại đã diễn ra 2 năm nay.

Đọc thêm