Thư viện


Nhóm lợi ích nào ẩn phía sau vụ cưỡng chế chùa Liên Trì?

Có những dấu hiệu rất tương đồng giữa vụ công an bắt nữ thủ lĩnh dân oan Cấn Thị Thêu ở Dương Nội, Hà Nội với vụ chính quyền quận 2 vừa ra quyết định cưỡng chế chùa Liên Trì…

Đọc thêm

Tham nhũng và chống tham nhũng ở Việt Nam

Theo một cuộc điều tra của tổ chức quốc tế vào năm 2013, trong số những người Việt Nam được hỏi, chỉ có 18% nói tham nhũng có chiều hướng giảm; 27% cho tham nhũng vẫn y nguyên; và 55%…

Đọc thêm

4,5 triệu: Cái gì đã làm số đảng viên tăng một cách thần kỳ?

Dù thế nào, con thuyền cũ kỹ, ọp ẹp , điều khiển bởi các thuyền trưởng, tài công già yếu, bất tài mà phải nhồi nhét thêm hàng triệu kẻ cơ hội, tham nhũng, dở hơi, thì chỉ gặp một…

Đọc thêm