Thư viện


Biển miền Trung có thể đã nhiễm độc XYANUA cực nặng

Kết quả phân tích 4 mẫu nước biển tại cảng Vũng Áng, so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ:

Đọc thêm