Thư viện


Đã nhận diện được tên công an đòi khủng bố nhóm giáo dân.

Một người dân đã nhận diện được tên này ra tay đàn áp bà con đi kiện hôm 14/2. Công An Lâm (còn gọi là Lâm Ba) – Công an huyện Lộc Hà. Thường trú: xã Thạch Bằng, huyện Lộc…

Đọc thêm