Thư viện


Thành Bưởi, nhà xe xã hội đen có sự chống lưng của quan chức địa phương

Ông Thành bị lực lượng 113 áp giải

Những ồn ào xung quanh hoạt động của nhà xe Thành Bưởi đã diễn ra trong 1 thời gian dài với những sai phạm đã được báo chí tố cáo, vạch mặt hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên,…

Đọc thêm