Thư viện


Một cách nhìn về tình hình chính trị xã hội Việt nam hiện nay

Nhà thơ Trần Đức Thạch của Hội anh em dân chủ chia sẻ nhận định.

Đọc thêm

Bài thơ Sám hối- Trần Đức Thạch.

Mây đen vần vũ trên ngọn núi Lu Mu thuộc xã Đạ M'ri. Ảnh: Dương Cầm

Không phải thơ- mà là những lời sám hối.

Đọc thêm

Trải lòng- nhà thơ Trần Đức Thạch.

Nhà thơ Trần Đức Thạch

Miềng rất yêu văn học nghệ thuật, từ nhỏ đã ham đọc sách và nhận ra rằng văn chương nghệ thuật hướng con người ta đến CHÂN; THIỆN; MỸ. Lý do chỉ đơn giản có vậy. Có thời miềng rất…

Đọc thêm