Thư viện


Võ Thị Sáu là một người điên?

Nhà thơ Nguyễn Duy kể chuyện. (Hình: Cắt từ clip)

Trang Facebook của Đoàn Dũng mới phổ biến một video clip dài năm phút, cảnh nhà thơ Nguyễn Duy và một số văn nghệ sĩ trò chuyện, trong đó Nguyễn Duy thuật lại những gì ông biết về nhân vật…

Đọc thêm