Thư viện


Cháu ruột của Võ Nguyên Giáp là giám mục công giáo.

Hai vị chủ tế là Giám mục Võ Đức Minh, địa phận Nha Trang, Giám mục Nguyễn Như Thể, nguyên giám mục địa phận Huế, và một số linh mục đồng tế khai mạc Thánh lễ Án phong Chân phước…

Đọc thêm

Việt nam: quốc gia của bầy chuột nhắt?

Paul Nguyễn Hoàng Đức

Biết và chơi thân với Paul Nguyễn Hoàng Đức đã lâu. Ông là một triết gia hồn nhiên và duy lý. Ông thấy điều đúng thì tin, thấy điều hay thì làm và đặc biệt rất thẳng thắn với chính…

Đọc thêm