Thư viện


Ai đỡ đầu cho Nguyễn Thị Nga hốt đất vàng ở Hà Nội?

Bà Nguyễn Thị Nga.

Ngày 19 tháng 10 năm 2016, một ngày sau khi đưa bài báo đặt câu hỏi nữ đại gia Nguyễn Thị Nga lặng lẽ thâu tóm bao nhiêu tài sản nhà nước trên tờ báo do mình làm tổng biên…

Đọc thêm