Thư viện


Nguyễn Hồ Nhật Thành: “Bạo lực không làm ta khuất phục”.

“Anh ơi, công an đứng ngoài đập cửa đòi kiểm tra”- Đây là lời nhắn của bạn trẻ đang tham gia chương trình đào tạo nhà hoạt động xã hội trẻ do tôi quản lý.

Đọc thêm