Thư viện


Phó Giám Đốc Sở GD-ĐT: Bắt con em nghỉ học là vi phạm pháp luật

Trường THCS Ninh Hiệp

Liên quan đến thông tin về hàng ngàn học sinh tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội không đến lớp trong 3 ngày vừa qua, Phó Giám Đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, ông Nguyễn Hiệp Thống chỉ trích…

Đọc thêm