Thư viện


Thế chiến lược toàn cầu mới

Thế chiến lược toàn cầu mới.

Mâu thuẫn toàn cầu đã không còn là mâu thuẫn cộng sản-tư bản nữa. Mâu thuẫn bây giờ đã sang một thể loại khác, nguy hiểm hơn. Bác sỹ Nguyễn Đan Quế- chủ tịch Hội cựu tù nhân lương tâm…

Đọc thêm

Thư ngỏ của các Tổ chức Xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam gởi Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang

Thư ngỏ của các Tổ chức Xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam gởi Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang

Việc dùng công an để “đối thoại” bằng nắm đấm, dùi cui, nhà tạm giữ, đòn tra khảo với những người khác chính kiến và tiên thiên coi họ như kẻ thù chỉ làm suy giảm nguyên khí quốc gia, gây chán nản cho những công dân thiện chí, và dĩ nhiên chẳng thể nào làm Đất nước phát triển.

Đọc thêm