Thư viện


Washington Post viết về đội bóng No-U FC

Đội bóng No-U FC, Nguyen Tuong Thuy

Ngày 20 tháng 12 năm 2015, tờ Washington Post đăng bài phỏng vấn đội bóng No-U FC tại Hà Nội với các câu hỏi về lý do hình thành và mục tiêu của đội bóng đặc biệt này. No-U FC…

Đọc thêm