Thư viện


Tổng Thống Ngô Đình Diệm từng gửi 1500 tấn gạo cứu đói dân tộc Tây Tạng

Năm 1959 Tổng Thống Ngô Đình Diệm từng gửi 1500 tấn gạo cứu đói dân tộc Tây Tạng tỵ nạn Trung Cộng tại Ấn Độ … Câu chuyện thật cảm động của đức ĐẠT LAI LẠT MA nói về NỀN…

Đọc thêm

Luật Hiến pháp và Chính trị học

Luật hiến pháp và chính trị học

Dù Chính trị có được xem là bệnh dịch hạch hay là địa hạt của những xảo trá, xôi thịt, hoặc được quan niệm như cái gì chỉ liên quan đến chính đảng, đến đấu tranh về ý thức hệ, con người không thể thoát vòng kềm tỏa của chính trị.

Đọc thêm