Thư viện


Nghĩ về hiện tình đất nước hôm nay

Những lời phản đối suông của giai cấp cầm quyền tại Việt Nam như ngầm xoa dịu lòng dân để tiếp sức cho Trung cộng thực hiện mưu đồ của chúng.

Đọc thêm