Thư viện


Thay đổi cách tính lương hưu từ năm 2018

Cách tính lương hưu mới có thể ảnh hưởng hơn 32% số người nghỉ hưu

Đây là thông tin được Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN đưa ra ngày 26.7 tại hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH và BHYT tháng 7.2017. Ông Nguyễn Đức Toàn, Phó giám đốc Trung tâm truyền…

Đọc thêm

Đi nước ngoài học tập kinh nghiệm rồi… nghỉ hưu!

TT – Cử cán bộ đi nước ngoài học tập kinh nghiệm về xây dựng các công trình chống nước biển dâng, chống ngập nhưng thành phần cử đi lại là cán bộ lãnh đạo sắp nghỉ hưu. UBND tỉnh…

Đọc thêm