Thư viện


Nghe các ông thề

Nguyễn Đức Chung

Vừa rồi sau khi là ứng cử viên duy nhất và đắc cử chức chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung hứa : “trung thành với tổ quốc, hết lòng vì nhân dân”. Nhiều người ngạc nhiên,…

Đọc thêm