Thư viện


Các tổ chức xã hội dân sự kỷ niệm ngày Quốc tế nhân quyền

Các tổ chức xã hội dân sự tại miền Nam tham gia buổi lễ.

Sáng ngày 06/12/2015, tại chùa Liên Trì, Sài Gòn, các tổ chức xã hội dân sự tại miền Nam Việt Nam đã mừng ngày quốc tế nhân quyền năm 2015.

Đọc thêm

Hội Anh Em Dân Chủ tổ chức kỷ niệm ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2015

Buổi lễ kỷ niệm ngày quốc tế nhân quyền tại Hà Nội 01

Hội Anh Em dân chủ đã tổ chức thành công buổi lễ kỷ niệm ngày Quốc tế nhân quyền tại Hà Nội vào ngày 05-12-2015 và tại Sài Gòn vào ngày hôm nay, 06-12-2015.

Đọc thêm

Hội Anh Em Dân Chủ Chào Mừng Hai Năm Ngày Thành Lập (24/4/2013-24/4/2015)

Hội Anh Em Dân Chủ Chào Mừng Hai Năm Ngày Thành Lập (24/4/2013-24/4/2015)

Thấm thoát, Hội Anh Em Dân Chủ (HAEDC) đã tròn hai tuổi, sự ra đời của HAEDC là một thành công lớn của những con người có cùng trăn trở có cùng thao thức về hiện tình Việt Nam, và mong muốn góp sức mình vào cuộc vận động dân chủ hóa đất nước.

Đọc thêm