Thư viện


Điềm gở ngày quốc khánh: Hà Nội ngập trong biển nước

Hà Nội 01/09/2016: Không gian đi bộ bên hồ Gươm biến thành ‘sông’ trong đêm khai mạc. Đảng Cộng Sản Việt Nam tính không bằng trời tính! Ngày khai mạc cho 2/9 bị vỡ trận.

Đọc thêm