Thư viện


Vì sao Ngân hàng Thế giới không hứa hẹn gì cho Việt Nam?

Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) - bà Kristalina Georgieva. Ảnh: AFP

Làm sao để Việt Nam vay được tiền của Ngân hàng Thế giới nhằm cứu vãn ngân sách trung ương?

Đọc thêm

TPP Hướng đi đúng của nền Dân Chủ Việt Nam

Việt Nam hội nhập TPP

Nếu đi đúng thì TPP sẽ là vị cứu tinh cho nền kinh tế Việt Nam trên con đường hội nhập, đây là cơ hội cuối cùng cho Việt Nam có điều kiện thoát Trung, cũng là thời cơ thuận…

Đọc thêm