Thư viện


Báo Thanh Niên bị độc giả truy vấn về bài viết “Dùng tiền dụ học sinh nghỉ học phản đối xây TTTM”

Tình hình dân phản đối lấy đất trường học làm dự án ở Ninh Hiệp (Gia Lâm Hà Nội) đang diễn ra căng thẳng. Xin xem lại bài “Học sinh Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) phản đối lấy đất…

Đọc thêm