Thư viện


Tự do ngôn luận và nhân quyền là tiến trình không thể thiếu trong nền dân chủ VIỆT NAM

Linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trong phiên tòa xét xử.

Dân chủ nghĩa là dân làm chủ, cụm từ này luôn luôn được đề cao trong hầu hết các chế độ kể cả những chế độ độc tài bởi vì, trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh và thời gian, một chế độ có được tồn tại…

Đọc thêm