Thư viện


Đã đến lúc đảng Cộng Sản Việt Nam chấp nhận phe đối lập

Ảnh biếm họa: sai đâu sửa đó, sai đó sửa đâu, sửa đâu sai đó.

Đảng Cộng Sản Việt Nam nên khiêm nhường chấp nhận ngang bằng với các tổ chức khác, cạnh tranh lành mạnh trước nhân dân cả nước để kiếm các vị trí lãnh đạo khác nhau trên đất nước này nếu…

Đọc thêm

Bộ Lao động: ‘Việt Nam ít nghỉ lễ hơn nhiều nước’

Bộ Lao động: 'Việt Nam ít nghỉ lễ hơn nhiều nước' | Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội cho biết Việt Nam nghỉ lễ ít hơn Trung Quốc, Nhật Bản.

Theo đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, số ngày nghỉ lễ chính thức trong năm của Việt Nam vẫn thấp hơn Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Campuchia… và không ảnh hưởng đến kinh doanh.

Đọc thêm