Thư viện


Làm sao để phân biệt trang Việt Nam Thời Báo thật với Việt Nam Thời Báo giả?

Một tổ chức nhận được quyền lực và trợ cấp bị nghi là của các cơ quan tuyên giáo và công an Việt Nam đã làm một trang nặc danh và cũng lấy danh xưng là Việt Nam Thời Báo,…

Đọc thêm

Tài liệu: An ninh điện tử và bảo mật đời tư cho những nhà đấu tranh nhân quyền

Tài liệu: An ninh điện tử và bảo mật đời tư cho những nhà đấu tranh nhân quyền

Bộ tài liệu này sẽ giúp cho mọi người nói chung, các nhà hoạt động, đấu tranh những kiến thức hữu ích cho vấn đề an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân.

Đọc thêm